การตั้งค่า Permalink ใน WordPress


wordpress-permalink

การกำหนดค่า Permalink เป็นเทคนิคหนึ่งของการทำเว็บไซต์ WordPress ที่จะช่วยส่งผลดีต่อการทำเว็บไซต์ให้ติดอันดับ SEO (Search Engine Optimization) ซึ่งการทำ Permalink จะทำให้ URL ที่ต่อท้ายชื่อเว็บไซต์ของหน้าเว็บกลายเป็นข้อความสั้นๆ ที่อ่านได้ แทนที่จะเป็น URL แบบอัตโนมัติทั่วไปที่อ่านไม่เข้าใจ ตัวอย่างเช่น

URL ที่ 1 : http://www.i-creativeweb.com/?p-id-1234
URL ที่ 2 : http://www.i-creativeweb.com/what-is-permalink

ในตัวอย่างนั้น URL ที่ 1 เป็นแบบที่ระบบสร้างให้อัติโนมัติโดยที่ไม่ได้กำหนดค่า Permalink แต่ใน URL ที่ 2 ได้ทำการกำหนดค่า Permalink แล้ว คงไม่ต้องบอกว่า URL แบบที่กำหนด Permalink นั้นต่างกับแบบธรรมดาอย่างไร ซึ่งในส่วนนี้เองที่เป็นผลดีต่อการทำเว็บไซต์ให้ติดอันดับ SEO เพราะว่าระบบของ Search Engine จะสามารถอ่าน URL ของเราได้ และสนใจที่จะเข้ามาเก็บข้อมูลในเว็บไซต์ของเรามากกว่านั่นเอง

สำหรับคนที่ทำเว็บไซต์ WordPress นั้น สามารถเข้าไปกำหนดค่า Permalink ได้โดยการเข้าไปที่ Dashboard > Settings > Permalink ซึ่งสามารถเลือกได้ดังนี้

  • Default: เป็นแบบธรรมดา จะแสดงเป็นตัวเลข
  • Day and name: จะมีปี เดือน วันที่โพสต์ และตามด้วยชื่อโพสต์
  • Month and name: จะมีปี และเดือนที่โพสต์ ตามด้วยชื่อโพสต์
  • Numeric: จะมีคำว่า archives ตามด้วยตัวเลข ไม่ต่างกับแบ Default มากนัก
  • Custom Structure: เป็นชื่อโพสต์ และเราสามารถกำหนดเองได้

Permalink-Settings-wordpress

เรายังสามารถแก้ไข Permalink ได้ที่หน้าโพสต์อีกด้วย

Edit-permalink-post-wordpress

นอกจากการตั้งค่า Permalink แบบทั่วไป (Common setting) แล้ว WordPress ยังตัวเลือก Category base, Tag Base, Product Category base, Product tag base, Product attribute base และส่วนของ Product permalink base มาให้ได้ปรับแต่งได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

ที่มา: http://rabbitinblack.com/2011/11/wordpress-permalinks/