ราคาแพกเกจการสร้างเว็บไซต์ WordPress & Joomla - Web Package

WordPress & Joomla - Web Setup

 • ติดตั้งและปรับแต่งระบบของ WordPress, Joomla
 • ออกแบบและวางโครงสร้างหมวดหมู่บทความ
 • ตั้งค่าการแสดงผล (Global Configuration)
 • ระบบรองรับภาษา

Template & Design

 • รูปแบบ template เว็บไซต์
 • โมดูล, ลูกเล่นต่างๆ ปรับแก้ให้ตามความสามารถของ Template ที่เลือก
 • ออกแบบ Logo
 • ปรับแต่งโลโก้ให้เข้ากับ Template ที่เลือก
 • ออกแบบ Banner ใหญ่
 • ออกแบบ Banner เล็ก
 • ระบบ Banner Slide

ระบบจัดการเนื้อหาบทความ / แบบฟอร์ม (Content Management / Form)

 • ระบบจัดการเนื้อหา
 • จำนวนเนื้อหา/บทความในเว็บไซต์ที่ลงได้
 • ใส่จำนวนเนื้อหา/บทความ
 • เมนูหลัก และเมนูย่อยในเว็บไซต์ที่ลงได้
 • ใส่เมนูหลัก และเมนูย่อยในเว็บไซต์
 • หมวดหมู่ข่าว/บทความ ในเว็บไซต์ที่ลงได้
 • ใส่หมวดหมู่ข่าว/บทความ ในเว็บไซต์
 • แบบฟอร์มหน้า ติดต่อเรา
 • ระบบจัดการ ข่าวสาร-โปรโมชั่น
 • ระบบจัดการแผนที่เว็บไซต์ (Site map)
 • ระบบแสดงความคิดเห็น (comment)

ระบบการบริหารไฟล์

 • รองรับไฟล์รูปภาพ gif, jpg ,png
 • รองรับไฟล์ไฟล์เสียง (*.mp3, *.wma)
 • รองรับไฟล์วีดีโอ (*.wmv)

ระบบจัดการรูปภาพ (Photo Galleries)

 • เพิ่มหมวดหมู่ Photo Album
 • เพิ่มรูปภาพใน Album
 • ลงรูปภาพให้
 • แสดงผล Album แบบ SlideShow

ระบบจัดการผู้ใช้งาน (User  Management)

 • ระบบสมาชิก / เก็บข้อมูลสมาชิก
 • ระบบจัดการสิทธิผู้เข้าใช้ระบบ

Option อื่นๆ

 • ระบบ Download ไฟล์เอกสาร (pdf, doc ,xls ,ptt)
 • ระบบจัดการเว็บลิงค์ (Web links)
 • ระบบแบบสอบถาม (Poll)
 • ระบบจดหมายข่าว (Newsletter)
 • ระบบค้นหา (Search) ในหน้าเว็บ
 • ระบบ FAQ
 • Share Facebook, Re-Tweet, Google+1
 • ติด Code Google Analytics
 • Facebook Like Box (ลูกค้าสมัคร facebook page มาให้)
 • รองรับการใช้ iPhone, iPad และ Smart Phone
 • ระบบ Webboard
 • ระบบสมัครงาน
 • ระบบ Live Chat

Hosting

 • พื้นที่เว็บไซต์ (Hosting) ฟรี! 1 ปี

Training

 • อบรมการใช้งาน Website 1 ครั้ง (2-3 ชั่วโมง)ที่บริษัทเอที ครีเอทีฟ โซลูชั่น จำกัด

SABUY

20,000 ฿

 • clickติดตั้งและปรับแต่งระบบพื้นฐานของ Joomla 3.0
 • clickออกแบบและวางโครงสร้างหมวดหมู่บทความ
 • clickตั้งค่าการแสดงผล (Global Configuration)
 • ตั้งค่าการแสดงผล (Global Configuration)1 ภาษา
 • รูปแบบ template เว็บไซต์เลือก Template
 • clickโมดูล, ลูกเล่นต่างๆ ปรับแก้ให้ตามความสามารถของ Template ที่เลือก

 • nagativeออกแบบ Logo
 • clickปรับแต่งโลโก้ให้เข้ากับ Template ที่เลือก
 • ออกแบบ Banner ใหญ่1 อัน
 • ออกแบบ Banner เล็ก3 อัน
 • clickระบบ Banner Slide
 • clickระบบจัดการเนื้อหา
 • จำนวนเนื้อหา/บทความในเว็บไซต์ที่ลงได้ไม่จำกัด
 • ใส่จำนวนเนื้อหา/บทความ10 รายการ
 • เมนูหลัก และเมนูย่อยในเว็บไซต์ที่ลงได้ไม่จำกัด
 • ใส่เมนูหลัก และเมนูย่อยในเว็บไซต์ไม่เกิน 10 รายการ
 • หมวดหมู่ข่าว/บทความ ในเว็บไซต์ที่ลงได้ไม่จำกัด
 • ใส่หมวดหมู่ข่าว/บทความ ในเว็บไซต์ไม่เกิน 10 รายการ
 • clickแบบฟอร์มหน้า ติดต่อเรา
 • clickระบบจัดการ ข่าวสาร-โปรโมชั่น
 • nagativeระบบจัดการแผนที่เว็บไซต์ (Site map)
 • nagativeระบบแสดงความคิดเห็น (comment)
 • clickรองรับไฟล์รูปภาพ gif, jpg ,png
 • clickรองรับไฟล์ไฟล์เสียง (*.mp3, *.wma)
 • clickรองรับไฟล์วีดีโอ (*.wmv)
 • clickเพิ่มหมวดหมู่ Photo Album
 • เพิ่มรูปภาพใน Albumไม่จำกัด
 • ลงรูปภาพให้ไม่เกิน 15 รูป
 • nagativeแสดงผล Album แบบ SlideShow
 • clickระบบสมาชิก / เก็บข้อมูลสมาชิก
 • clickระบบจัดการสิทธิผู้เข้าใช้ระบบ
 • clickระบบ Download ไฟล์เอกสาร (pdf, doc ,xls ,ptt)
 • clickระบบจัดการเว็บลิงค์ (Web links)
 • clickระบบแบบสอบถาม (Poll)
 • clickระบบจดหมายข่าว (Newsletter)
 • clickระบบค้นหา (Search) ในหน้าเว็บ
 • nagativeระบบ FAQ
 • clickShare Facebook, Re-Tweet, Google+1
 • nagativeติด Code Google Analytics
 • nagativeFacebook Like Box (ลูกค้าสมัคร facebook page มาให้)

 • nagativeรองรับการใช้ iPhone, iPad และ Smart Phone
 • clickระบบ Webboard
 • nagativeระบบสมัครงาน
 • nagativeระบบ Live Chat
 • พื้นที่เว็บไซต์ (Hosting) ฟรี! 1 ปี1 GB
 • clickอบรมการใช้งาน Website 1 ครั้ง (2-3 ชั่วโมง)ที่บริษัทเอที ครีเอทีฟ โซลูชั่น จำกัด

PROFESSIONAL

35,000 ฿

 • clickติดตั้งและปรับแต่งระบบพื้นฐานของ Joomla 3.0
 • clickออกแบบและวางโครงสร้างหมวดหมู่บทความ
 • clickตั้งค่าการแสดงผล (Global Configuration)
 • ตั้งค่าการแสดงผล (Global Configuration)1 ภาษา
 • รูปแบบ template เว็บไซต์เลือก Template
 • clickโมดูล, ลูกเล่นต่างๆ ปรับแก้ให้ตามความสามารถของ Template ที่เลือก

 • nagativeออกแบบ Logo
 • clickปรับแต่งโลโก้ให้เข้ากับ Template ที่เลือก
 • ออกแบบ Banner ใหญ่2 อัน
 • ออกแบบ Banner เล็ก4 อัน
 • clickระบบ Banner Slide
 • clickระบบจัดการเนื้อหา
 • จำนวนเนื้อหา/บทความในเว็บไซต์ที่ลงได้ไม่จำกัด
 • ใส่จำนวนเนื้อหา/บทความ15 รายการ
 • เมนูหลัก และเมนูย่อยในเว็บไซต์ที่ลงได้ไม่จำกัด
 • ใส่เมนูหลัก และเมนูย่อยในเว็บไซต์ไม่เกิน 15 รายการ
 • หมวดหมู่ข่าว/บทความ ในเว็บไซต์ที่ลงได้ไม่จำกัด
 • ใส่หมวดหมู่ข่าว/บทความ ในเว็บไซต์ไม่เกิน 20 รายการ
 • clickแบบฟอร์มหน้า ติดต่อเรา
 • clickระบบจัดการ ข่าวสาร-โปรโมชั่น
 • clickระบบจัดการแผนที่เว็บไซต์ (Site map)
 • clickระบบแสดงความคิดเห็น (comment)
 • clickรองรับไฟล์รูปภาพ gif, jpg ,png
 • clickรองรับไฟล์ไฟล์เสียง (*.mp3, *.wma)
 • clickรองรับไฟล์วีดีโอ (*.wmv)
 • clickเพิ่มหมวดหมู่ Photo Album
 • เพิ่มรูปภาพใน Albumไม่จำกัด
 • ลงรูปภาพให้ไม่เกิน 20 รูป
 • clickแสดงผล Album แบบ SlideShow
 • clickระบบสมาชิก / เก็บข้อมูลสมาชิก
 • clickระบบจัดการสิทธิผู้เข้าใช้ระบบ
 • clickระบบ Download ไฟล์เอกสาร (pdf, doc ,xls ,ptt)
 • clickระบบจัดการเว็บลิงค์ (Web links)
 • clickระบบแบบสอบถาม (Poll)
 • clickระบบจดหมายข่าว (Newsletter)
 • clickระบบค้นหา (Search) ในหน้าเว็บ
 • nagativeระบบ FAQ
 • clickShare Facebook, Re-Tweet, Google+1
 • clickติด Code Google Analytics
 • clickFacebook Like Box (ลูกค้าสมัคร facebook page มาให้)

 • clickรองรับการใช้ iPhone, iPad และ Smart Phone
 • clickระบบ Webboard
 • nagativeระบบสมัครงาน
 • nagativeระบบ Live Chat
 • พื้นที่เว็บไซต์ (Hosting) ฟรี! 1 ปี2 GB
 • clickอบรมการใช้งาน Website 1 ครั้ง (2-3 ชั่วโมง)ที่บริษัทเอที ครีเอทีฟ โซลูชั่น จำกัด

CUSTOMIZE

สอบถามราคาจากฝ่ายขาย

 • clickติดตั้งและปรับแต่งระบบพื้นฐานของ Joomla 3.0
 • clickออกแบบและวางโครงสร้างหมวดหมู่บทความ
 • clickตั้งค่าการแสดงผล (Global Configuration)
 • ตั้งค่าการแสดงผล (Global Configuration)1 ภาษา (เพิ่มภาษาละ 5000 บาท)
 • รูปแบบ template เว็บไซต์ออกแบบใหม่
 • clickโมดูล, ลูกเล่นต่างๆ ปรับแก้ให้ตามความสามารถของ Template ที่เลือก

 • nagativeออกแบบ Logo
 • clickปรับแต่งโลโก้ให้เข้ากับ Template ที่เลือก
 • ออกแบบ Banner ใหญ่4 อัน
 • ออกแบบ Banner เล็ก5 อัน
 • clickระบบ Banner Slide
 • clickระบบจัดการเนื้อหา
 • จำนวนเนื้อหา/บทความในเว็บไซต์ที่ลงได้ไม่จำกัด
 • ใส่จำนวนเนื้อหา/บทความ30 รายการ
 • เมนูหลัก และเมนูย่อยในเว็บไซต์ที่ลงได้ไม่จำกัด
 • ใส่เมนูหลัก และเมนูย่อยในเว็บไซต์ไม่เกิน 20 รายการ
 • หมวดหมู่ข่าว/บทความ ในเว็บไซต์ที่ลงได้ไม่จำกัด
 • ใส่หมวดหมู่ข่าว/บทความ ในเว็บไซต์ไม่เกิน 30 รายการ
 • clickแบบฟอร์มหน้า ติดต่อเรา
 • clickระบบจัดการ ข่าวสาร-โปรโมชั่น
 • clickระบบจัดการแผนที่เว็บไซต์ (Site map)
 • clickระบบแสดงความคิดเห็น (comment)
 • clickรองรับไฟล์รูปภาพ gif, jpg ,png
 • clickรองรับไฟล์ไฟล์เสียง (*.mp3, *.wma)
 • clickรองรับไฟล์วีดีโอ (*.wmv)
 • clickเพิ่มหมวดหมู่ Photo Album
 • เพิ่มรูปภาพใน Albumไม่จำกัด
 • ลงรูปภาพให้ไม่เกิน 30 รูป
 • clickแสดงผล Album แบบ SlideShow
 • clickระบบสมาชิก / เก็บข้อมูลสมาชิก
 • clickระบบจัดการสิทธิผู้เข้าใช้ระบบ
 • clickระบบ Download ไฟล์เอกสาร (pdf, doc ,xls ,ptt)
 • clickระบบจัดการเว็บลิงค์ (Web links)
 • clickระบบแบบสอบถาม (Poll)
 • clickระบบจดหมายข่าว (Newsletter)
 • clickระบบค้นหา (Search) ในหน้าเว็บ
 • nagativeระบบ FAQ
 • clickShare Facebook, Re-Tweet, Google+1
 • clickติด Code Google Analytics
 • clickFacebook Like Box (ลูกค้าสมัคร facebook page มาให้)

 • clickรองรับการใช้ iPhone, iPad และ Smart Phone
 • clickระบบ Webboard
 • clickระบบสมัครงาน
 • clickระบบ Live Chat
 • พื้นที่เว็บไซต์ (Hosting) ฟรี! 1 ปี2 GB
 • clickอบรมการใช้งาน Website 1 ครั้ง (2-3 ชั่วโมง)ที่บริษัทเอที ครีเอทีฟ โซลูชั่น จำกัด