รับทำระบบอินทราเน็ต (Intranet)

รับออกแบบและพัฒนาระบบอินทราเน็ต สำหรับองค์กรหรือหรือบริษัทต่างๆที่ต้องการใช้อินทราเน็ตเป็นช่องทางในการสื่อสาร เราได้รับความไว้วางใจให้จัดทำระบบอินทราเน็ตให้กับหน่วยงานหลายแห่งโดยมีผลงานดังนี้

nhkhitachi-intranetUBElearnsocietycanonchokdee intranetthaikk intranet

ฟังก์ชั่นของระบบอินทราเน็ต (Intranet)

 • Event Calendar ระบบปฎิทินกิจกรรม
 • Webboard ระบบเว็บบอร์ด
 • Live Chat Online ระบบแซท
 • Multimedia Manager (VDO, FLV, MP3) ระบบจัดการไฟลล์มีเดียร์
 • Gallery แกลอรี่
 • VDO ระบบวีดีโอ
 • Users / Roles ระบบสิทธิ์และผู้งาน
 • LDAP Account Sync ระบบเชื่อมต่อกับ LDAP
 • Booking ระบบการจอง
 • Forms ระบบการออกแบบแบบฟอร์ม
 • Downloads ระบบดาวน์โหลด
 • e-Learning ระบบการเรียนออนไลน์
 • Polls ระบบแบบสอบถาม
 • Articles/News/Event ระบบการจัดการบทความ ข่าวสาร และกิจกรรม
 • Searching ระบบค้นหา
 • Telephone Book Online ระบบค้าหาหมายเลขโทรศัพท์
 • Task Management ระบบบริการจัดการงาน
 • Meeting Room – Booking ระบบการจองห้องประชุม
 • Training Booking ระบบการจองคอร์สอบรม
 • Knowledge Management ระบบการจัดการองค์ความรู้

เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์กรด้วยระบบอินทราเน็ต (Intranet)
ในปัจจุบันนี้ระบบอินทราเน็ตถูกใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารสำหรับองค์กร หรือบริษัทต่างๆเพราะเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะมีความรวดเร็วในการกระจ่ายข่าวสารและรูปแบบในการสื่อสารยังสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการมากมาย เช่น อัลบั้มรูปภาพ, ปฎิทินกิจกรรม , วีดีโอ หรือเป็นลักษณะข่าวที่สามารถแทรกมีเดียร์ไฟลล์ต่างๆลงไปได้ทำให้ข่าวสารมีความน่าสนใจมากยิ่งขั้น ความสามารถอีกอย่างนึ่งของระบบก็คือสามารถส่งข่าวสารเข้าไปที่อีเมลล์ของพักงานได้โดยตรงอีกด้วย

เพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลด้วยระบบอินทราเน็ต (Intranet)
ระบบอินทราเน็ตจะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล โดยปกติแล้วไฟลล์เอกสารต่างๆเช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์, เอกสารการเบิกจ่าย, ใบลา, ภาพกิจกรรม หรือซอฟแวร์ภายในองค์กรมักจะอยู่กระจัดกระจาย การใช้งานในแต่ละครั้งมักจะต้องเสียเวลาค้นหา ทำให้การเข้าถึงข้อมูลในแต่ละครั้งมีมีประสิทธิภาพ การนำเอาระบบอินทราเน็ตมาเป็นคลังเก็บข้อมูลส่วนกลางดูจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด เราสามารถจำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยทำให้ข้อมูลไม่สามารถหลุดรั่วออกไปยังส่วนอื่นได้ และยังมีระบบรายงานที่บอกว่าใครบ้างที่เข้ามาดาวน์โหลด

จัดเก็บองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบอินทราเน็ต (Intranet)
การจัดเก็บองค์ความรู้ เป็นกระบวนการเก็บข้อมูลภายในองค์กรออกมา  จากนั้นทำการเปลี่ยนรูป และเผยแพร่องค์ความรู้นั้นผ่านทางหน่ายงานต่าง ๆ ขององค์กร   ดังนั้นองค์กรสามารถใช้องค์ความรู้ร่วมกันได้  ซึ้งเมื่อนำองค์ความไปใช้งานแล้ว องค์ความรู้นั้นจะไม่หมดสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก  องค์ความรู้จะช่วยทำให้องค์กรสามารถค้นหา คัดเลือก จัดการ เผยแพร่ และส่งมอบข่าวสารและความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญได้ การจัดการกับองค์ความรู้นั้น  จะทำการเปลี่ยนรูปข้อมูลและข่าวสารให้อยู่ในรูปขององค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาได้  และต้องสามารถใช้ได้ผลกับทุก ๆ  หน่วยงาน  และกับทุก ๆ คน  ภายในองค์กร

วางแผนการทำงานอย่างประสิทธิภาพด้วยระบบอินทราเน็ต (Intranet)
Project Management หรือ ระบบบริหารจัดการ Project มีมาหลายยี่ห้อแล้ว ที่ใช้กันเยอะๆหน่อยก็คือ Microsoft Project .. แต่ว่า ปัจจุบัน ก็มีงานหลายอย่างที่ MS Project ยังไม่รองรับ หรือ ราคาแพงเกินที่จะเอามาใช้งาน เวลาเราจะบริหารจัดการงานอะไรซักอย่าง เราจะต้องรู้ก่อนว่า เรามีทรัพยากรอะไรบ้าง , เรามี Step ในการทำงานยังไงบ้าง , เรามีใครทำงานอะไรบ้าง และเมื่อเราวิเคราะห์สิ่งที่เรามีทั้งหมดเลย เราถึงค่อยๆวาง Step การทำงานว่า ใครจะทำอะไร เมื่อไหร่ และเมื่อเสร็จแล้ว จะทำอะไรต่อ.. รูปแบบที่เราใช้งานกันทั่วไปในระบบ Project Management ก็คือ Gantt Chart เรามีระบบจัดการแผนงานสำหรับระบบอินทราเน็ตที่จะสามารถทำให้องค์ของคุณจัดการโปรเจคได้อย่างง่ายดาย