เว็บไซต์ สมุนไพร์คุณภาพ attawut กับวัน Training

 

attawut

รูปภาพเบื้องต้นเป็นรูปภาพของ สาวสวยที่มีชื่อว่า ภญ ธนิกาญจน์ ที่มาอบรมการเว็บไซต์ attawut เว็บไซต์ ที่ผลิตและจำหน่ายสมุนไพรคุณภาพยอดนิยมของ ศูนย์แพทย์แผนไทยหมออรรถวุฒิ ซึ่งการ Training นั้นผ่านไปด้วยดี หลักจากการอบรมการใช้งานเว็บไซต์เสร็จสิ้นแล้ว Developer ตั้วและสาวสวยต้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันหน่อย ^^